Välkommen till Inspiratörerna

Vi är ett socialt arbetskooperativ som startats av fem personer med olika förutsättningar och erfarenheter.

Vi förutsätter i vår verksamhet att varje människa kan påverka sin egen och andras situation med stöd och hjälp.

Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla arbetsuppgifter anpassade efter individens förmåga
“Tanken till allas rätt till arbete/sysselsättning är djupt grundad i vårt samhälle, rätten till arbete/ sysselsättning står i grundlagen.”

husetjpg
Pappersbruksallén 3A
702 15 Örebro

070-368 74 44
info@inspiratorerna.com

Om oss

Inspiratörerna är ett socialt företag som vill underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden för människor som har varit sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

Här erbjuds arbetsträning men även en anställning kan vara möjligt på sikt för att lättare integreras in på arbetsmarknaden.

Vi är en ekonomisk förening. Det innebär att det är vi själva som äger och driver företaget. Vi som jobbar här är med i styrelsen och tar alla viktiga beslut.

Arbetsträning

Inspiratörerna erbjuder arbetsträning och rehabiliterande sysselsättning med socialt stöd som utgår från individen utan att bryta eller hota någons integritet. Alla ska få bli sedda och vårt mål är att människor ska känna en trygghet och en vilja att klara av en daglig sysselsättning.

Hos oss får människor stöd att komma igång med ett vardagligt liv. Målet är att den som arbetstränar ska bygga sig en ny plattform, både socialt och kunskapsmässigt. Vi ger det stöd som behövs för att man efter arbetsträningen ska kunna börja studera, skaffa praktik eller en anställning.

Inspiratörerna är en liten och personlig arbetsplats. Arbetsträningen anpassas efter den arbetstränandes förmåga och utveckling.

Arbetsstationer:

Det finns inga hinder att byta när man väl börjat på ett ställe men vi ser helst att man testar minst två veckor så att man hinner vänja sig vid arbetsuppgifterna som i bland kan vara mycket varierande.

Tanken är också att det vi skapar eller tillverkar ska vara förankrat i näringslivet. Det betyder att vi måste hålla oss uppdaterade med pågående trender och utföra kvalitativa arbeten. Efter bästa förmåga skapar vi något som förhoppningsvis kommer till användning.